Het oppervlak van glas kan door middel van zandstralen geheel of gedeeltelijk mat gemaakt worden. We spreken tegenwoordig niet meer van zandstralen, maar van gritstralen omdat voor het stralen straalgrit wordt gebruikt.

Het straalgrit wordt met behulp van een compressor en een drukvat/straalketel onder hoge druk tegen een glazen voorwerp geblazen. Door een glasplaat (gedeeltelijk) af te plakken kan een tekst of een afbeelding op een glasplaat aangebracht worden.

Door alleen de tekst en/of figuratie af te plakken, matteren we juist de omgeving hiervan en blijven deze items transparant. Dit ‘helder uitsparen’ van een tekst of afbeelding levert een mooi en goed zichtbaar effect op.

Met gradatiestralen verwijderen we in verschillende fasen een afgeplakte afbeelding zodat we verschillende diepten bereiken. Hierdoor gaat een afbeelding nog meer leven. We noemen deze techniek "wazen".